เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@pinpointtour

Travel License : 11/11440

หน้าแรก

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 6คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 6คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 6คืน

เที่ยวแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน6คืน เที่ยวทะเลสาบโคโม่ Lake Como สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองเก่าเบลลินโซน่ามรดกโลก นั่งกระเช้าสู่อเล็ทต์ อารีนามรดกโลก ชมวิวธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมทเมืองปลอดมลพิษ ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาทิสลิสมีหิมะทั้งปี ชมถ้ำน้ำแข็งเดินบนสะพานแขวน นั่งรถไฟฟันเฟืองขึ้นสู่ยอดเขาริกินิยมมากที่สุดสำหรับชาวสวิส ชมวิวทะเลสาบลูเซิร์น ช้อปปิ้งเมือง ซูริค

รหัสทัวร์

CH_EY00040

ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

06 เม.ย. 67 - 31 พ.ค. 67

จำนวนวัน

9วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

98,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Etihad Airways

เม.ย. 67

109,900฿

06-14

109,900฿

11-19

98,900฿

20-28

98,900฿

30-08พ.ค.

พ.ค. 67

98,900฿

17-25

98,900฿

31-08มิ.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67

98,900

98,900

98,900

25,900

-

-

20

30 เม.ย. 67 - 08 พ.ค. 67

98,900

98,900

98,900

25,900

-

-

20

17 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67

98,900

98,900

98,900

25,900

-

-

20

31 พ.ค. 67 - 08 มิ.ย. 67

98,900

98,900

98,900

25,900

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Day : 2

มิลาน – โคโม่ – ชมวิวทะเลสาบโคโม่ – ลูกาโน่ – ชมเมืองเบลลินโซนา/โคโม

Day : 3

โคโม/เบลลินโซน่า – นั่งกระเช้าชมธารน้ำแข็ง – อาเล็ทช์ กลาเซียร์ ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ – ชมเมืองเก่าบริค – แทช

Day : 4

แทช – เซอร์แมท – ชมวิวยอดเขาเมทเทอร์ฮอร์น – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – เวเว่ย์ – โลซานน์

Day : 5

โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า – ซูริค

Day : 6

ซูริค – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น – ชมเมือง – สะพานไม้ อนุสาวรีย์สิงโต – ซูริค

Day : 7

ซูริค – อาร์ธ โกเดา – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ – ซุก – ชมเมือง – ซูริค – ชมเมืองเก่า – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม

Day : 8

สนามบินซูริค – อาบูดาบี(สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์)

Day : 9

กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 24 ชม
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก.พินพอยต์ทราเวลเลอร์

เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์

177-8-42852-7

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง