เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@pinpointtour

Travel License : 11/11440

หน้าแรก

/

ทัวร์เกาหลี

/

ทัวร์เกาหลี GRAND SUMMER'S FESTA 5วัน 3คืน (OZ)

ทัวร์เกาหลี GRAND SUMMER'S FESTA 5วัน 3คืน (OZ)

ทัวร์เกาหลี GRAND SUMMER'S FESTA 5วัน 3คืน (OZ)

เที่ยวเกาหลี GRAND SUMMER'S FESTA 5วัน 3คืน วัดพงอึนซา FIRST COFFEE LAB (หรือร้านลักษณะใกล้เคียงกัน) ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ ประติมากรรมกังนัมสไตล์ ล็อตเต้เวิลด์ ทะเลสาบซอกชน ศูนย์เครื่องสำอาง ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท สะพานสีสันแห่งสายน้ำบันโพ หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี ศูนย์สมุนไพรเกาหลีเพื่อสุขภาพDUTY FREE ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย ชุดฮันบก ศูนย์แอเมทิสต์ KOREAN SUPERMARKET

รหัสทัวร์

KR_OZ00007

ประเทศ

เกาหลี

กำหนดการเดินทาง

31 พ.ค. 67 - 23 ส.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

24,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Asiana Airlines

พ.ค. 67

25,900฿

31-04มิ.ย.

มิ.ย. 67

24,900฿

07-11

24,900฿

14-18

24,900฿

21-25

24,900฿

28-02ก.ค.

ก.ค. 67

25,900฿

05-09

25,900฿

12-16

26,900฿

19-23

26,900฿

26-30

ส.ค. 67

25,900฿

02-06

25,900฿

09-13

25,900฿

16-20

25,900฿

23-27

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

31 พ.ค. 67 - 04 มิ.ย. 67

25,900

25,900

25,900

5,900

-

8,900

25

07 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67

24,900

24,900

24,900

5,900

-

8,900

25

14 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67

24,900

24,900

24,900

5,900

-

8,900

25

21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

24,900

24,900

24,900

5,900

-

8,900

25

28 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67

24,900

24,900

24,900

5,900

-

8,900

25

05 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67

25,900

25,900

25,900

5,900

-

8,900

25

12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67

25,900

25,900

25,900

5,900

-

8,900

25

19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

26,900

26,900

26,900

5,900

-

8,900

25

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

26,900

26,900

26,900

5,900

-

8,900

25

02 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67

25,900

25,900

25,900

5,900

-

8,900

25

09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

25,900

25,900

25,900

5,900

-

8,900

25

16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

25,900

25,900

25,900

5,900

-

8,900

25

23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

25,900

25,900

25,900

5,900

-

8,900

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

Day : 2

วัดพงอึนซา | FIRST COFFEE LAB (หรือร้านลักษณะใกล้เคียงกัน) ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ | ประติมากรรมกังนัมสไตล์

Day : 3

ล็อตเต้เวิลด์ | ทะเลสาบซอกชน | ศูนย์เครื่องสำอาง ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท | สะพานสีสันแห่งสายน้ำบันโพ (ดื่มด่ำกับบรรยากาศและสีสันยามเย็นและค่ำคื่นอย่างอิสระริมแม่น้ำฮัน)

Day : 4

หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี | ศูนย์สมุนไพรเกาหลีเพื่อสุขภาพ DUTY FREE | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง

Day : 5

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก ศูนย์แอเมทิสต์ | KOREAN SUPERMARKET

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 24 ชม
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก.พินพอยต์ทราเวลเลอร์

เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์

177-8-42852-7

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง