เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@pinpointtour

Travel License : 11/11440

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน SHANGHAI ดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งความฝัน 5วัน 3คืน (MU)

ทัวร์จีน SHANGHAI ดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งความฝัน 5วัน 3คืน (MU)

ทัวร์จีน SHANGHAI ดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งความฝัน 5วัน 3คืน (MU)

เที่ยวจีน SHANGHAI ดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งความฝัน 5วัน 3คืน รวมบัตรดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน!! ล่องเรือชมความงาม หมู่บ้านน้ำ PUYUAN วัดพระหยก หาดไว่ทาน ถนนนานจิง FLORENTIA VILLAGE

รหัสทัวร์

CN_MU00092

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

14 พ.ค. 67 - 25 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

25,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

China Eastern

พ.ค. 67

25,999฿

14-18

25,999฿

28-01มิ.ย.

มิ.ย. 67

25,999฿

11-15

25,999฿

25-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

14 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67

25,999

29,999

29,999

3,500

3,900

15,000

25

28 พ.ค. 67 - 01 มิ.ย. 67

25,999

29,999

29,999

3,500

3,900

15,000

25

11 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67

25,999

29,999

29,999

3,500

3,900

15,000

25

25 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67

25,999

29,999

29,999

3,500

3,900

15,000

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

Day : 2

ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ – ขึ้นหอไข่มุก – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ถนนนานจิง

Day : 3

สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน!!! (รวมบัตรเข้าสวนสนุก)

Day : 4

THAMES TOWN – ร้านยาหัวหิมะ – หมู่บ้านน้ำ PUYUAN (รวมค่าล่องเรือ) – ร้านหยก

Day : 5

เทียนอันเชียนซู่ (TIAN AN 1,000 TREES) – วัดพระหยกขาว – ร้านผ้าไหม – FLORENTIA VILLAGE – ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 24 ชม
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก.พินพอยต์ทราเวลเลอร์

เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์

177-8-42852-7

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง