เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@pinpointtour

Travel License : 11/11440

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน Wonder China คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (KY)

ทัวร์จีน Wonder China คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (KY)

ทัวร์จีน Wonder China คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (KY)

เที่ยวจีน Wonder China คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิต ภูเขาหมะมังกรหยก นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมโชว์สุดอลังการ Impression Lijiang ชมสระมังกรดำ ถ่ายรูปทะเลสาบไปสุ่ยเหอ ตะลุยเมืองโบราณมรดกโลก

รหัสทัวร์

CN_KY00041

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

06 เม.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

23,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Kunming Airlines

เม.ย. 67

27,888฿

06-11

25,888฿

20-25

25,888฿

24-29

พ.ค. 67

25,888฿

04-09

24,888฿

08-13

24,888฿

10-15

23,888฿

14-19

23,888฿

16-21

24,888฿

18-23

25,888฿

22-27

24,888฿

24-29

24,888฿

28-02มิ.ย.

25,888฿

30-04มิ.ย.

มิ.ย. 67

24,888฿

02-07

24,888฿

04-09

24,888฿

06-11

23,888฿

08-13

24,888฿

12-17

24,888฿

14-19

23,888฿

18-23

24,888฿

20-25

23,888฿

22-27

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67

25,888

-

-

6,000

6,500

-

30

24 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67

25,888

-

-

6,000

6,500

-

30

04 พ.ค. 67 - 09 พ.ค. 67

25,888

-

-

6,000

6,500

-

25

08 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67

24,888

-

-

6,000

6,500

-

25

10 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67

24,888

-

-

6,000

6,500

-

25

14 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67

23,888

-

-

6,000

6,500

-

25

16 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67

23,888

-

-

6,000

6,500

-

25

18 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67

24,888

-

-

6,000

6,500

-

25

22 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67

25,888

-

-

6,000

6,500

-

25

24 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67

24,888

-

-

6,000

6,500

-

25

28 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67

24,888

-

-

6,000

6,500

-

25

30 พ.ค. 67 - 04 มิ.ย. 67

25,888

-

-

6,000

6,500

-

25

02 มิ.ย. 67 - 07 มิ.ย. 67

24,888

-

-

6,000

6,500

-

25

04 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67

24,888

-

-

6,000

6,500

-

25

06 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67

24,888

-

-

6,000

6,500

-

25

08 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67

23,888

-

-

6,000

6,500

-

25

12 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67

24,888

-

-

6,000

6,500

-

25

14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67

24,888

-

-

6,000

6,500

-

25

18 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67

23,888

-

-

6,000

6,500

-

25

20 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

24,888

-

-

6,000

6,500

-

25

22 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67

23,888

-

-

6,000

6,500

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย

Day : 2

สวนน้ำตกคุนหมิง - เมืองต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองโบราณต้าหลี่ - วัดเจ้าเเม่กวนอิมเเปลงกายต้าหลี่

Day : 3

เมืองเเชงกรีล่า - ช่องเเคบเสือกระโจน (ไม่รวมบันไดเลื่อน) - เมืองเก่าเเซงกรีล่า (จงเตียน)

Day : 4

วัดลามะซงจ้านหลิน - เเวะชม ถ่ายรูปทุ่งหญ้าหน้าผ่าไห่ - เมืองลี่เจียง - ร้านยาบัวหิมะ - เมืองโบราณลี่เจียง ตลาดสี่เหลี่ยมซือฟางเจีย - สระมังกรดำ (เหยหลงถัน)

Day : 5

ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์ Impression Lijiang (โชว์จางอีโหมว) - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - (ทะเลสาบไป๋ สุ่ยเหอ) -(รวมรถกอล์ฟ) - นั่งรถไฟความเร็วสูงเข้าเมืองคุนหมิง

Day : 6

วัดหยวนทง - ร้านยาบัวหิมะหรือผ้าไหม - ประตูม้าทองไก่หยก ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 24 ชม
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก.พินพอยต์ทราเวลเลอร์

เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์

177-8-42852-7

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง